Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği
10 Haziran 2022