1) Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)
25 Mart 2021


Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), 20.12.2013 tarihi ve 2013/2 sayılı karar ile Yüksek Kurul tarafından onanmış ve 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Ulusal Düzey Sağlık Hizmet Grubu ana çözüm ortağıdır. Afet ve acil durumlarda olay yerindeki ilk müdahale, halk sağlığı ve tıbbi bakım ihtiyaçlarının karşılanması ile çevre sağlığı hizmetlerinin aksamadan en hızlı şekilde normale dönmesini sağlamaya yönelik koordinasyondan sorumludur.

Ulusal Düzey Sağlık Çalışma Grubu Planı Destek Çözüm Ortakları

      Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Askeri Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

      Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

      Tarım ve Orman Bakanlığı

      İçişleri Bakanlığı

      Türk Kızılayı Kan Hizmetleri Genel Müdürlüğü

      Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

 •      STK

 •      Özel Sektör

Görevleri;

 •                 Mobil ve sahra hastanelerini hazır bulundurmak ve afet sonrası gerekebilecek acil durum ekipmanıyla donatmak.
 •          Afet bölgesine yeterli personel ile araç gereç ve malzemeyi göndermek, sevk ve idare etmek.
 •          Afet bölgesinde triyaj, ilkyardım, acil tıbbi yardımı yapmak.
 •          Hasta ve yaralıların tahliyesi ve tedavisini yapmak.
 •          Salgın hastalıklarla mücadele kapsamındaki hizmetler ile karantina izolasyon hizmetlerini yürütmek.
 •          Salgın hastalıklar açısından çevresel ve suya bağlı risk faktörlerinin önlenmesi hususunda ilgili kurumların koordinasyonunu sağlamak.
 •          Referans bölge kan merkezlerini belirlemek ve kapasitelerini geliştirmek.
 •          Çevre ve su sanitasyonu bakımından risk oluşturacak faktörler ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını sağlamak.
 •          Ülkede referans hastaneleri ve referans laboratuvarları belirlemek, kapasitelerini artırmak.
 •          Hudut kapılarında tehlikeli madde ve salgın hastalıklara karşı önlem almak ve aldırmak.
 •          Resmi yaralı sayısını belirlemek. 


             Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı

           İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanarak 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Afet Müdahale Planı ve İl Afet Müdahale Planı kapsamında Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı İl Sağlık Müdürlüklerinin koordinasyonunda hazırlanmaktadır.

         Genel Müdürlüğümüz tarafından 81 İl Sağlık Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanan Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planlarınınkontrolü yapılmaktadır.