Sağlık Afet Planları Birimi
25 Mart 2021


Deprem, sel gibi doğal olayların, teknolojik kazaların ve benzeri olayların afete dönüşmemesi için hazırlıklı olmak afetlere karşı toplumların en önemli güvencesidir. Bakanlığımız bünyesinde afet ve acil durumlara hazırlılık kapsamında birçok çalışma yürütülmektedir.  Yapılan bu çalışmalardan sağlık afet planları kapsamında;  

  1)   Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP)

·         Ulusal Düzey Sağlık Çalışma Grubu Planı

·         Yerel Düzey Sağlık Çalışma Grubu Operasyon Planı

2)   Hastane Afet ve Acil Durum Planı(HAP)

3)   Ulusal Deprem Stratejisi Eylem Planı(UDSEP)

yer almaktadır.