Araç ve Lojistik Donanım
09 Nisan 2021


      UMKE’nin kullanmış olduğu araç gereç ve donanımlar;

·         4x4 UMKE Arazi Tipi Medikal Kurtarma Aracı

·         4X4/4X2 Ambulans

·         4X4/4X2 Mobil Komuta Aracı

·         Mobil Poliklinik Tır

·         Mobil Mutfak/Banyo/Tuvalet Ünitesi

·         Konstrüksiyonlu Tip Ağır İklim Sahra Hastanesi Çadır Seti

·         Konstrüksiyonlu Tip Personel Barınma Ünitesi Çadır Seti

·         Şişirilebilir Tip Sahra Hastanesi Çadır Seti

·         Şişirilebilir Tip Personel Barınma Ünitesi Çadır Seti

·         50 Yataklı Seyyar Hastane Tıbbi Donanım Seti

·         Mobil Cerrahi Müdahale Konteynırı

·         Mobil Acil Müdahale Konteynırı

 

Bakanlığımızca kuruluşundan bugüne kadar UMKE’nin geliştirilmesi ile ilgili olarak, gerekli çalışmalar yapılmış ve bu kapsamda “Sağlık Bakanlığı 2013-2017, 2010-2014 ve 2019-2023 Stratejik Planlanı”nda geliştirilmeye yönelik hedefler belirlenmiş ve bu eylemlerin büyük bir bölümü hayata geçirilmiştir.

UMKE’nin kurulması ile birlikte personelin görev tanımları ve yürütülecek işlemlerin belirlenmesi amacıyla 2010 yılında “Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin Görevleri ve Çalışma Esaslarına Dair Yönerge” yayınlanarak personelin çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzce 2015 yılında “2015/19 sayılı UMKE Görevlendirme, Özlük ve İl Standartları Genelgesi” yayınlanarak personelin sahada yürüteceği çalışmalara ve donanımlara yönelik standartlar belirlenmiştir.

Bu kapsamda; afet ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak hizmet grupları ve koordinasyon birimlerine ait rolleri ve sorumlulukları tanımlamak, afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale planlamasının temel prensiplerini belirlemek amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmaktadır. TAMP kapsamında 28 Ulusal Hizmet Grubu tanımlanmış ve Hizmet Gruplarının teşkili yapılandırılmıştır.      

            T.C. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmet Grubunun ana çözüm ortağı olup Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda Ulusal Düzey Sağlık Hizmet Grubu Planı hazırlanmaktadır.

Ulusal düzeyde ana çözüm ortağı olan bakanlık, kurum ve kuruluşun il teşkilatı, yerel düzeyde il hizmet grubu operasyon planını diğer destek çözüm ortakları ile birlikte hazırlaması gerekmektedir. İl Afet Müdahale Planı kapsamında, "Yerel Düzey Sağlık Hizmet Grubu Operasyon Planı" İl Sağlık Müdürlüklerince hazırlanmaktadır.

Hastaneler, sundukları hizmetin gereği olarak, afet ve acil durumlarda da görevlerini devam ettirebilmeli ve aynı zamanda hastane içinde gelişebilecek acil durumlarla da baş edebilmelidir. Hastanelerin karşılaşabileceği tüm afet ve acil durumlara karşı geliştirilmiş, standart planlarının olması gerekmektedir. Bu nedenle Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar doğrultusunda Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) Hazırlama Kılavuzu hazırlanmış ve tüm hastaneler tarafından kılavuz doğrultusunda planlar hazırlanmaktadır.

UMKE personelinin niteliklerinin artırılması amacıyla düzenli olarak geliştirme eğitimleri gerçekleştirilmiş, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası tatbikatlar düzenlenerek kurumlar arası koordinasyon ve personelin saha tecrübesinin artırılması sağlanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce afet ve acil durumlarda yurtiçinde ve yurtdışında gerçekleştirilecek saha operasyonlarında kullanılmak üzere 4X4 UMKE Arazi Araçları, 4X4/4X2 Mobil Komuta Merkez Araçları, Konstrüksiyonlu Tip Ağır İklim Seyyar Hastane Çadır Sistemleri, Konstrüksiyonlu ve Şişirilebilir Tip Personel Barınma Üniteleri, Şişirilebilir Tip Seyyar Hastane Çadır Sistemleri, UMKE Medikal Kurtarma Çantaları, Taşıma Sedyeleri, vb. araç gereç ve çadır sistemleri satın alınarak UMKE’nin afete müdahale kapasitesi geliştirilmeye çalışılmıştır.

  • 5.png
  • 4.png
  • 3.png
  • 2.png
  • 1.png