3) Ulusal Deprem Strateji ve Eylem Planı (UDSEP 2012 – 2023)
25 Mart 2021


AFAD koordinasyonunda yürütülmektedir.

Amaç:“Deprem riskini azaltmada ve deprem ile baş edebilmede hazırlıklı ve dirençli bir toplum yaratılması, bu amaca yönelik kurumsal alt yapının oluşturulması ve konu ile ilgili AR-GE faaliyetlerinin önceliklerinin belirlenmesi”


UDSEP kapsamında toplam 13 Sorumlu Kuruluş, 3 Ana Eksen, 7 Hedef, 29 Strateji ve 87 Eylem mevcuttur.

* Bakanlığımız sorumluluğunda toplam 4 Eylem vardır. Bunlardan ilk üçünün 2012-2013 sonuncusunun ise 2013 – 2015 tarihleri arasında tamamlanması hedeflenmektedir. 

-          C.3.2.1 Tüm illerde hastane afet planlarının hazırlanması ve güncellenmesi sağlanacaktır. Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP)

       -           C.3.2.2 Tüm illerde afetlerin yol açabileceği sağlık sorunlarına zamanında, hızlı ve etkili olarak müdahale edebilmek için il sağlık afet planları geliştirilecektir.  
     
-            C.3.2.3 Mobil acil müdahale ve ulaştırma birimleri geliştirilecektir.
   
-     C.3.2.4 Hastanelerin deprem güvenliklerinin arttırılması(Bu eylem Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir, ancak UDSEP kapsamında koordinasyonu Genel Müdürlüğümüz sağlamaktadır). 

         Kısa dönemde yer alan C.3.2.1, C.3.2.2 ve C.3.2.3 nolu eylemlere ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup, eylem dahilinde planlanan faaliyetler rutin olarak devam etmektedir.

Orta dönemde yer alan C.3.2.4 Hastanelerin deprem güvenliklerinin arttırılması eylemi devam etmektedir. Bakanlık tarafından yapılan güçlendirme çalışmalarına belirli bir program ve maddi olanaklar çerçevesinde devam edilmektedir.