2) Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)
25 Mart 2021


Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP)

Ø  Genel Müdürlüğümüz tarafından hazırlanan Hastane Afet ve Acil Durum Planları (HAP) Uygulama Yönetmeliği 20 Mart 2015 tarih ve 29301 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ø  HAP Uygulama Yönetmeliği güncelleme çalışmaları yapılarak   18 Mart 2020 tarih ve 31072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

HAP Uygulama Yönetmeliği; Sağlık Bakanlığına, üniversitelere, belediyelere, özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait yataklı tedavi hizmeti sunan tüm hastaneleri kapsar.

ü  Ülke genelindeki tüm hastanelerin, afetlere ilişkin risk ve zarar azaltıcı önlem almalarını, yurt içinde meydana gelen afet ve acil durumlarda sunulacak sağlık hizmetleri konusunda gerekli hazırlıkları önceden yapmalarını ve ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olmalarını sağlamaktır.

Ø  Genel Müdürlüğümüz tarafından HAP Hazırlama Kılavuzu için komisyon oluşturulmuş ve komisyonda Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı, Üniversite ve Dernek katılımcıları yer almaktadır.

Ø  HAP Hazırlama Kılavuzu;

 Kılavuz için ulusal bilgi ve verilerin yanı sıra, genel kabul gören uluslararası çalışmalar da incelenmiştir.

      Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Ofisi-Hastane Acil Durum Müdahale Planı İçin Kılavuz Notlar

      WHO Amerika Kıtası Örgütü (PAHO)-Güvenli Hastane Kontrol Listesi,

      Amerika Birleşik Devletleri’nde geliştirilen Hastane Olay Yönetim Sistemi (HICS) dokümanları sayılabilir.


* Kılavuz 2015 yılı Aralık ayında ve 2016 yılı Şubat ayında basımı yapılarak dağıtılmıştır.
Kılavuz güncelleme çalışmaları devam etmektedir.