Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi (SAKOM)
05 Temmuz 2023

Kriz Merkezlerinin yapılan planlara uygun olarak düzenli bir şekilde çalışması, sağlık hizmetlerinin kesintiye uğramaması ve zamanında yapılabilmesi, diğer krize müdahale eden kurum ve kuruluşlarla entegrasyon, koordinasyon ve haberleşmenin kurulabilmesi amacıyla ilgili kanun ve yönetmelikler dikkate alınarak Bakanlığımızda bir Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi kurulması gerekli görülmüştür. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM), 15 Ekim 2009 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır.

            Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nde (SAKOM),Türkiye'de ve dünyada, afet ve olağandışı durumlarda normal hayat ve faaliyetleri durduran veya kesintiye uğratan, acil müdahaleyi gerektiren insan sağlığı ile ilgili olaylar ve bu olayların oluşturduğu kriz hallerinde, ulusal veya uluslararası koordinasyon gerektiren durumların kriz yönetim esasına göre kesintisiz olarak takip edildiği, bilgilerin toplandığı ve toplanan bilgilerin sürecin yönetiminde kullanılırken anlık olarak da ilgili makamlar ve kurumlar ile paylaşıldığı birimdir.

SAKOM BİRİMİ

Birimimiz de birim sorumlusu, nöbetçi personel, idari personel ve teknik destek personel ile hizmet verilmektedir. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nde operasyon, idari ve teknik destek bölümleri yer almaktadır.

Birim Sorumlusu

Ulusal veya uluslararası meydana gelebilecek acil durum ve afet yönetimini gerektiren olaylarda kriz yönetimini ilgili amirlerle yaparak, diğer kurum ve kuruluşlarla koordine eder, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’ne gelen protokol heyetlerinin ve toplantılarının organizasyonu sağlar.

Operasyon Bölümü

Teknik donanım ile güçlendirilmiş sistemler, iletişim ağ ve alt yapısı ile İl Komuta Kontrol Merkezi, İL-SAKOM ve diğer tüm haber kaynaklarından 7/24 saat sürekli olarak bilgi almak, değerlendirmek, raporlandırmak ve gerekli durumlarda yöneticilere her türlü iletişim araçları ile bilgi vermek, aldığı talimatlar çerçevesinde süreci takip etmek.


SAKOM IC GORUNTU.jpg

·      Afet ve acil durumlarda sağlık hizmetlerinin olay yönetimi koordinasyonunu yapmak.

·      Afet ve acil durumlarda ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla sağlık hizmetlerinin koordinasyonunu sağlamak.

·      Afet ve acil durumlarda hasta/yaralı nakillerinde kurumlar arası koordinasyonu sağlamak.

·      İllerden gelen raporları toplamak, bildirilen eksiklikleri takip etmek ve giderilmesini sağlayacak girişimleri başlatmak

·      Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’ne bildirilen bulaşıcı hastalıkların takibi,

·      Ülkemizde meydana gelen terör olaylarının, bu olaylardan dolayı ambulanslara, personellerimize yapılan saldırıların ve toplumsal olayların takibi,

·      Bakanlık SAKOM merkezinde kullanılan araç ve gereçlerin günlük takibini yaparak, saptanan sorunların giderilmesi için ilgili birimleri bilgilendirerek, gelecek talimatlara göre gerekli girişimleri başlatmak.

SAKOM_ŞEMA.jpg


İdari Bölüm

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nde(SAKOM) idari işlerin takibini yaparak, ilgili amirler tarafından verilen talimatları uygulamak, SAKOM’a gelen protokol heyetlerinin ve toplantılarının organizasyonlarına dahil olmak.

Teknik Destek Bölümü

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi’nde bulunan teknolojik sistem ve donanımların günlük takibini yaparak ilgili amirler ile paylaşır, oluşan problemler ile ilgili gerekli teknik desteği sağlar.

SAKOM TEKNIK DESTEK BOLUMU.jpg

SAKOM’da Kullanılan Sistemler

  • HAVA AMBULANS TAKIP SISTEMI
  • KARA AMBULANS TAKIP SISTEMI
  • DEPREM MONITORU
  • ACIL SAGLIK OTOMASYON SISTEMI


İllerden SAKOM’a Bildirim Yapılması Gereken Durumlar

1.    Trafik Kazalarında; en az 5 ex veya 10 yaralı ve üzerinde etkilenen olması durumunda,

2.    Karbon monoksitten etkilenme, yangın, sivil çatışma veya silahlı saldırı olaylarında; etkilenen kişi sayısının 5 ve üzeri olması durumunda,

3.    Ayrıca etkilenen kişi sayısına bakılmaksızın;

a.    Güvenlik görevlilerinin maruz kaldığı terör kaynaklı (operasyon, çatışma, EYP, mayın patlamaları) olaylar ve resmi araçlarının (polis/askeri araç) karıştığı trafik kazalarında,

b.    Her türlü patlama olayında (doğalgaz, terör, endüstriyel vb kaynaklı),

c.    KBRN ile ilişkilendirilebilecek her türlü olayda (terör, endüstriyel kaza, patlama vb olaylar),

d.    Her türlü toplu gıda, içme suyu, inhalasyon yoluyla (sebebi bilinmeyen koku vb) insan sağlığını tehdit eden etkilenmelerde,

e.    Her türlü doğal afetlerde (deprem, sel baskını, çığ düşmesi, toprak kayması, kaya düşmesi vb),

f.     Yangınlar (Bakanlığımıza ait sağlık tesisleri, resmi kurum ve kuruluş, rafineri, gemi, orman yangınları vs),

g.    Her türlü toplumsal olayda (grev, lokavt, miting, eylem vb),

h.    Acil Sağlık Hizmetleri’nde çalışan personelin görev başında geçirdiği ambulans kazaları ve kendi aracı ile geçirdikleri yaralanmalı kazalarda,

i.     Toplum tarafından bilinen, tanınan (siyasetçi, sanatçı, iş adamı vb.) ve bu kişilerin karıştığı veya etkilendiği bir olay sonrası basında haber olması muhtemel durumların,

j.     Her türlü deniz, demiryolu, havayolu aracı kazasında,

k.    Mültecilerin başka ülkelere kaçak geçişi esnasında ülke sınırlarımız içerisinde denizde mahsur kalma, kaza ve kaybolma olaylarında,

l.     Zorlu iklim, doğa ve coğrafi koşullarda her türlü kaybolma ve kurtarma operasyonlarında, ivedi şekilde bilgi verilmesi gerekmektedir.

m.   Ulusal basına yansıması muhtemel her türlü olayda,

4.    SAKOM tarafından her türlü bilgi talebinde (yukarıdaki kriterler dışında olan olaylar dahil) ivedilikle bilgi akışı sağlanacaktır.

 SAKOM Veri Dağıtım Şeması

SAKOM VERI DAGITIM SEMASI