Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif ve Nükleer Tehlikeli Maddeler Birimi (KBRN)
12 Nisan 2021


KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK ve NÜKLEER

 (KBRN)

Sağlık Bakanlığımızca, yurt içinde oluşan veya yurt dışında meydana gelip ülkemizi etkileyebilecek kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer ve patlayıcı kaynaklı tehdit ve tehlikelere karşı olay öncesi, sırası ve sonrasında sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili olarak görev ve sorumluluklar ile gerekli iş birliği ve koordinasyonun esasları ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.

KBRN ile ilgili faaliyetler içişleri bakanlığı tarafından yayınlanan cumhurbaşkanlığımızca yürütülen Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Tehdit Ve Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği (Cumhurbaşkanı Kararının Tarihi: 30/9/2020 Sayısı: 3033 Yayımlandığı Resmî Gazetenin Tarihi: 1/10/2020 Sayısı: 31261) ne göre yürütülmektedir. Sağlık Bakanlığının görev ve sorumlulukları bu yönetmeliğin 12. Maddesinde belirlenmiştir.

663 Sayılı KHK’nin Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü başlığı altında yer alan 9. maddesinin f fıkrasında “Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak” şeklinde Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bu görev verilmiştir.

KBRN ile ilgili yapılacak çalışmalar Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hizmet Birimleri ve Görevleri Hakkında Yönergenin 7. maddesinde Başkanlığımızın görevleri arasında;

·      Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel (KBRN-E) maddeler ile ilgili meydana gelebilecek her türlü kaza, saldırı veya sabotaj durumlarında sunulacak sağlık hizmetleri ile ilgili planları yapmak, organize etmek, uygulamak,

·      KBRN-E maddeler ile ilgili sağlık müdahale ekipleri oluşturmak, personel, araç, gereç ve hizmet standartlarını ve çalışma esaslarını belirlemek,

·      KBRN-E maddeler ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak, tatbikatlar yapmak veya yaptırmak; ulusal ve uluslararası tatbikatlara katılımı sağlamak,) arasında sayılmıştır.

Bu amaçla Acil sağlık hizmetleri genel müdürlüğümüzce 25.04. 2014 tarih 3044618 sayılı Sağlık Bakanlığı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere dair görev yönergesi yayınlanmıştır. Söz konusu yönergenin güncellenerek yayınlanması çalışmaları devam etmektedir. 

Sağlık Bakanlığı’nın KBRN ile ilgili faaliyetleri Genel Müdürlüğümüz koordinasyonun da yürütülmektedir.